+31 (0)88 88 55 100 info@visada.nl

PinkSpider Compensaties

Grip op uw compensatieproces

Onze expertise in het compensatiedomein én onze ondersteunende software, PinkSpider Compensaties, helpen u nog meer rendement te halen uit uw compensatieproces.

Z

Efficiënt

In de praktijk zien we regelmatig dat het compensatieproces een tijdrovend, handmatig of deels geautomatiseerd proces is. PinkSpider Compensaties speelt hierop in door slim een groot aantal zaken te automatiseren en de menselijke interventie hierbij tot een minimum te beperken.

Z

Krachtig & Snel

Compensatie contract aanpassingen kunnen, al dan niet met terugwerkende kracht, snel worden doorgevoerd en doorgerekend. Hierbij wordt rekening gehouden met alle in PinkSpider Compensaties aanwezige contracten en de impact die deze op elkaar kunnen hebben.

Z

Plezierig

Veel energie is gestoken in het zo eenvoudig en flexibel mogelijk kunnen invoeren en beheren van compensatie contracten. Dit maakt het werken met PinkSpider Compensaties bijzonder plezierig voor betrokken medewerkers.

Z

Integreerbaar

PinkSpider Compensaties kan gekoppeld worden aan uw ERP en Business Intelligence systeem. Uw vertrouwde gegevens zijn hierdoor direct beschikbaar en (marge) rapportages kunnen worden voorzien van de resultaten uit het compensatieproces.

Meer dan een software applicatie alleen

Al meer dan 10 jaar zijn wij actief in het compensaties domein. Gedurende deze periode hebben we meerdere compensatie oplossingen gebouwd. U mag daarom meer van ons verwachten dan het leveren van een software applicatie alleen. Graag kijken we naar de mogelijkheden om uw compensatie proces te verbeteren, los van de software. Kan dit proces eenvoudiger worden ingericht? Kunnen contracten eenvoudiger worden opgesteld? Wordt aan beide kanten wel dezelfde taal gesproken? Een kwalitatief hoogwaardige vastlegging reducteert het aantal disputen op en levert tijdswinst en comfort op.

Verregaande flexibiliteit

PinkSpider Compensaties is dynamisch van aard. Dit betekent dat we, om uw compensatieproces optimaal te ondersteunen, PinkSpider Compensaties niet hoeven te herprogrammeren als u aanvullende wensen heeft. We configureren de applicatie zodat deze aansluit bij uw compensatieproces. Nu, maar ook in de toekomst. We zeggen wel eens gekscherend dat als u er op gegeven moment voor kiest om op basis van temperatuur te compenseren, dit voor PinkSpider Compensaties geen probleem is en met behulp van configuratie mogelijk wordt gemaakt.

U ontvangt compensatie...

Als u compensatie ontvangt dan nemen we aan dat u zo snel mogelijk, bijvoorbeeld na een maandafsluiting, uw transacties naar de uitkerende partij wilt sturen zodat deze op zo’n kort mogelijke termijn betaalbaar worden gesteld.

In PinkSpider verloopt dit proces volledig automatisch.

Maandelijks worden uw transacties naar de uitkerende partij gestuurd. Hierbij kunt u per partij aangeven welke gegevens zij dienen te ontvangen. Vereist de uitkerende partij een specifiek bestand dan kan dit op maat worden gemaakt. Eventuele verschillen, veroorzaakt door correcties, worden in de vorm van verschilbestanden aangeleverd.

U keert compensatie uit...

Verwerkt u compensatie aanvragen? In dat geval kunt u deze “met één druk op de knop” laten controleren door PinkSpider Compensaties. Hierbij worden uw validatieregels in acht genomen voor het al dan niet honoreren van de compensatie aanvragen. Per transactie wordt aangegeven of deze wordt gehonoreerd of, wanneer dit niet het geval is, waarom deze wordt afgewezen.

De aanvragende partij zal transactioneel in de regel ‘een andere taal’ spreken. De kans is bijvoorbeeld klein dat de artikelcodering en artikelhiërarchie van de aanvrager overeenkomt met die van u. Tijdens het validatie proces fungeert PinkSpider Compensaties als tolk om de taal van de aanvrager om te zetten naar de taal die u spreekt.

Meer weten? Hands on Demo?

Bovenstaande is “slechts” een greep uit de vele mogelijkheden die PinkSpider Compensaties biedt. Graag plannen wij, geheel vrijblijvend, een afspraak met u in om uw vragen te beantwoorden en een hands on demo voor u te verzorgen.